Cod de conduită

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ȘI PROFESIONALĂ SC HYPERICUM SRL

 SFERA DE APLICARE, SCOP SI OBIECTIVE

Art.1. Conducerea si salariatii Societatii HYPERICUM Srl cunosc si sustin valorile organizatiei, respecta si aplica reglementarile cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea spalarii banilor si a evaziunii fiscale, a actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor.

Art.2. Prezentul Cod urmareste  sa asigure cresterea calitatii activitatii profesionale, o buna administrare a resurselor si realizarea obiectivelor societatii, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Art.3. Pentru a se mentine la cele mai inalte standarde colectivul va desfasura in mod constant activitati pentru imbunatatirea structurilor si proceselor  in beneficiul clientilor sai, punand accent pe calitatea produselor, serviciilor si managementului precum si conduitei profesionale a angajatilor.

 

VALORI SI PRINCIPII

Art.4. Abilitatile si implicarea angajatilor reprezinta cele mai importante valori si se asteapta ca acestia sa-si administreze activitatea intr-o maniera corecta si sa accepte responsabilitatea individuala.

Art.5 Prezentul Cod are ca fundament patru valori : responsabilitate, buna-credinta, devotamentul si secretul profesional. Principiile care corespund celor patru valori sunt :

a)Principiul responsabilitatii : – personalul si colaboratorii trebuie sa se asigure ca prin modul in care isi desfasoara activitatile de serviciu respecta interesele legitime si drepturile celorlalti fara a aduce prejudicii demnitatii si intergitatii oricaror altor persoane publice sau private ce au legatura cu prestatia acestora;

  1. b) Principiul bunei-credinte :- conform caruia este ocrotita persoana angajata care a facut o sesizare convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii;
  2. c) Principiul devotamentului : – angajatii au obligatia sa serveasca cu buna credinta SOCIETATEA HYPERICUM SRL unde isi desfasoara activitatea si sa se abtina de la orice act sau fapt care poate prejudicia imaginea , prestigiul sau interesele legale ale societatii;
  3. d) Principiul secretului profesional :- angajatii Societatii HYPERICUM vor pastra secretul profesional si vor respecta caracterul confidential al informatiilor primite prin natura atributiilor.

 

 RESPECTAREA LEGISLATIEI SI STANDARDELE ETICE

Art.6. Colectivul Hypericum se angajeaza sa-si desfasoare activitatile comerciale si profesionale in conformitate cu legislatia in vigoare, cu regulile si procedurile companiei si se va ghida dupa principiile stabilite la nivelul Uniunii Europene;

Art.7. Transparenta si onestitatea vor fii regulile de baza in toate activitatile sale de comunicare interna sau externa. Clientii vor avea acces la toate informatiile cu privire la entitatile sale, care sunt solicitate sau recomandate, in conformitate cu standardele de guvernare recunoscute pe plan national si international;

Art.8. Nu se tolereza coruptia, primirea sau oferirea mitei, precum si nicio forma de santaj. Este interzisa influentarea tertelor parti pentru a obtine un avantaj, un tratament preferential sau o garantie de a obtine beneficii pentru companie, pentru angajati sau pentru alte persoane, prin orice fel de plata sau contraprestatie in mod direct sau prin terti;

Art.9. Angajatii societatii se obliga sa respecte limitarile impuse de lege privind accesul la informatii in scopul protejarii informatiilor confidentiale, a secretului de stat sau de serviciu , a protejarii vietii private si a securitatii nationale.

 

STANDARDE CONTABILE SI DE RAPORTARE

Art.10. SOCIETATEA HYPERICUM SRL se bazeaza pe autenticitatea si acuratetea inregistrarilor financiar-contabile astfel toate tranzactiile se vor reflecta cu acuratete in conturi si in conformitate cu procedurile si stadardele de audit stabilite;

Art.11. Se conformeaza cu strictete legislatiei si regulamentelor destinate activitatilor de spalare a banilor si/sau de evaziune fiscala.

 

CONDUITA IN CADRUL RELATIILOR INTERNATIONALE

Art.12.  Personalul contractual care reprezinta  SOCIETATEA HYPERICUM in cadrul unor organizatii internationale, institutii, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si institutiei pe care o reprezinta;

Art.13. In deplasarile in afara tarii personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazde.

 

RESPECTAREA CERINTELOR CLIENTULUI

Art.13. Societatea concepe, proiecteaza si comercializeaza produse si servicii de cea mai inalta calitate aducand clientilor  o valoare care o deosebeste in raport cu alte oferte de piata. Descrie caracteristicile produselor si serviciilor in mod transparent oferind informatii detaliate, complete si usor de inteles.

Art.14. Colectivul se angajeaza sa dialogheze si sa interactioneze cu partenerii de afaceri, furnizorii, sub-contractorii, agentii si consultantii sai cu care intra in contact sau in cooperare, stabilind relatii contractuale bazate pe corectitudine si respect.

 

DIVERSITATE SI DISCRIMINARE

Art.15. Performanta si conduita etica vor fi singurele elemente ce vor sta la baza evaluarii angajatului. Nu va exista si nu se va tolera discriminarea cu privire la sex, rasa, religie, varsta, dizabilitati, orientare sexuala, origine etnica sau alte caracteristici protejate prin lege.

Art.16. Fiecare angajat trebuie sa contribuie la crearea unui mediu de lucru bazat pe respect, care impiedica orice manifestare de hartuire, dand dovada de spirit de echipa printr-o colaborare deschisa si sincera.

 

PROCEDURI JURIDICE

Art.17. Se interzic activitati care implica Societatea sau angajatii in practici ilegale. Angajatii care sunt amenintati de un proces sau alta procedura juridica sau care sunt intr-o stare de urmarire intr-o chestiune legata de activitatea lor, au obligatia sa contacteze imediat Departamentul Juridic.

Art.18. Se vor respecta cu prioritate aspectele concurentei  si liberei initiative, motiv pentru care intreg colectivul va evita luarea deciziilor care pot incalca legile concurentei loiale, se va evita orice situatie care poate conduce la un conflict de interese si se va respecta cu prioritate Constitutia si legile tarii, statul de drept, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, cat si punerea in aplicare a dispozitiilor legale in conformitate cu domeniul de activitate si indatoririle prevazute de lege.

Art.19.Angajatii care au incalcat prevederile prezentului  Cod de Conduita vor suferi masurile disciplinare adecvate in fuctie de gravitatea faptei/actiunii lor.

Art.20. Derogarile de prezentul Cod pot fi date doar de catre Conducerea Societatii.